Divize montáže

Provádíme montáže na vlastních i dodaných strojích. Montujeme jednoduché i složitější výrobky. Jsme schopni převzít výrobní program i s malým objemem výroby. Disponujeme dostatečně velkou montážní plochou, s kompletními rozvody včetně stlačeného vzduchu.

Díky naší dobře vybavené údržbářské dílně jsme schopni si sami vyrobit montážní přípravky, měrky, nástroje atd. a provést údržbářské práce na výrobních zařízeních.

Divize třídění

Provádíme třídění / kontroly montážních komponentů dle požadavku zákazníka. Pro třídění používáme měrky, kalibry, obecná i speciální měřidla včetně mikroskopu. Na vytříděných dílech jsme schopni v případě potřeby ihned provést repasové práce např. odhrotování, doplnění izolace atd.

Vyhotovení přesné statistiky ke každému třídění / kontrole pokládáme za samozřejmost. Zákazníkovi u opakovaných zakázek umožňujeme sledovat  průběh třídění v našem informačním systému po internetu.

Čistý Prostor

Pro náročnější zákazníky provádíme třídící, balící a montážní práce v tzv. čistém prostoru. Je to auditovaný prostor podléhající zpřísněným hygienickým a bezprašným podmínkám. Jeho rozloha je 200 m² a je vybavena klimatizací a přetlakovou vzduchotechnikou s jemnými filtry třídy F7 a M5.

Galerie čistého prostoru

Náhradní plnění

Ze Zákona o zaměstnanosti č. 435/ 2004 Sb., který byl novelizován 1.1.2012,  vyplývá  pro zaměstnavatele zaměstnávajících 25 a více osob povinnost plnit tzv. povinný podíl v zaměstnávání OZP (min 4%). Zkratka OZP znamená – „ osoba se zdravotním postižením“.

V praxi to znamená, že zaměstnavatel zaměstnávající 25 osob může tuto povinnost  splnit buď :

  • Zaměstnáním jednoho pracovníka OZP na plný úvazek.
  • Odebrat výrobky či služby v hodnotě cca 201 327,- Kč bez DPH/ 1 osoba OZP ( náhrada za „nezaměstnání“  1 pracovníka OZP) od organizace, která zaměstnává více jak 50% OZP na vymezených chráněných pracovních místech. Tomuto způsobu se říká „náhradní plnění“.
  • Odvést do státního rozpočtu cca 71 902,- Kč/ 1 osoba OZP.