Náhradní plnění

Ze Zákona o zaměstnanosti č. 435/ 2004 Sb., který byl novelizován 1.1.2012,  vyplývá  pro zaměstnavatele zaměstnávajících 25 a více osob povinnost plnit tzv. povinný podíl v zaměstnávání OZP (min 4%). Zkratka OZP znamená – „ osoba se zdravotním postižením“.

V praxi to znamená, že zaměstnavatel zaměstnávající 25 osob může tuto povinnost  splnit buď :

  • Zaměstnáním jednoho pracovníka OZP na plný úvazek.
  • Odebrat výrobky či služby v hodnotě cca 201 327,- Kč bez DPH/ 1 osoba OZP ( náhrada za „nezaměstnání“  1 pracovníka OZP) od organizace, která zaměstnává více jak 50% OZP na vymezených chráněných pracovních místech. Tomuto způsobu se říká „náhradní plnění“.
  • Odvést do státního rozpočtu cca 71 902,- Kč/ 1 osoba OZP.