Divize třídění

Provádíme třídění / kontroly montážních komponentů dle požadavku zákazníka. Pro třídění používáme měrky, kalibry, obecná i speciální měřidla včetně mikroskopu. Na vytříděných dílech jsme schopni v případě potřeby ihned provést repasové práce např. odhrotování, doplnění izolace atd.

Vyhotovení přesné statistiky ke každému třídění / kontrole pokládáme za samozřejmost. Zákazníkovi u opakovaných zakázek umožňujeme sledovat  průběh třídění v našem informačním systému po internetu.